Lớp nhóm

Sau khi trẻ đã hoàn tất khóa học cá nhân về kỹ năng sống sót dưới nước, trẻ nên được tiếp tục tham gia các lớp học nhóm để duy trì và phát triển các kỹ năng vừa được hình thành. Các lớp học nhóm được chia theo các lứa tuổi và được thiết kế để phù hợp nhất với khả năng tiếp thu và phát triển của trẻ.


 

** Trẻ phải hoàn tất khóa học cá nhân để có thể tham gia lớp học nhóm.

** Các lớp nhóm kéo dài 10 tuần, 1 buổi / tuần và mỗi buổi học kéo dài 30 phút.

** Trẻ tham gia vào giữa khóa học sẽ được tính học phí tỉ lệ theo số buổi còn lại.

 

 

Aquababies (7 - 30 tháng tuổi)

 

Phụ huynh sẽ tham gia lớp học cùng với trẻ

Lớp học Aquababies sẽ giúp trẻ luyện tập thường xuyên những gì đã học được ở lớp cá nhân cùng với bố mẹ, các bạn cùng lứa tuổi và giáo viên, xen kẽ với các trò chơi và bài hát. Trẻ sẽ ngày càng tự tin hơn, học được cách chờ đến lượt mình và chia sẻ đồ chơi với bạn.

Học phí: 2.000.000 VND trong 10 tuần
 

Fun Days (2 tuổi rưỡi - 4 tuổi)

 

Phụ huynh sẽ quan sát trẻ trong giờ học nhưng không cùng tham gia

Lớp học Fun Days sẽ giúp trẻ luyện tập thường xuyên những gì đã học được ở lớp cá nhân cùng các bạn và giáo viên, xen kẽ với các trò chơi và bài hát. Ở lớp học này trẻ sẽ học được tính tự lập vì bố mẹ sẽ không cùng tham gia lớp học, và học được cách chờ đến lượt mình và chia sẻ đồ chơi với bạn.

Học phí: 2.000.000 VND trong 10 tuần
 

Stroke Classes (4 tuổi trở lên)


Các lớp Stroke Classes từ trình độ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp trẻ luyện tập các bài tập bổ trợ cho các môn bơi sải, bơi ngửa, bơi ếch và bơi bướm, giúp trẻ có được kỹ năng bơi tự nhiên như những chú cá ở dưới nước. Sau khi hoàn tất khóa học, trẻ có thể thực hiện được các kiểu bơi một cách dễ dàng mà không cần thông qua bất kỳ thiết bị hỗ trợ nổi như phao tay và phao lưng.

Học phí: 2.000.000 VND trong 10 tuần