Lớp cá nhân cuối tuần

Baby Swim (1 - 4 tuổi)

 

Bao gồm 3 cấp độ, mỗi cấp độ kéo dài 10 tuần, vào chủ nhật hàng tuần

Là khóa học được phát triển dựa trên khóa học Infant Aquatics với tiến độ dàn trải giúp trẻ có nhiều thời gian hơn để thích nghi với việc học kỹ năng. Sau khi hoàn thành 3 cấp độ, trẻ sẽ thực hiện được chuỗi hoạt động bơi – nằm nổi – bơi. Trẻ sẽ biết giữ hơi dưới nước trong lúc mặt úp xuống nước để bơi, và xoay người để chuyển sang trạng thái nằm nổi để thở và nghỉ mệt, và tiếp tục xoay người úp mặt xuống nước để bơi đến bờ hoặc nơi an toàn. Khóa học này cũng chuẩn bị các kỹ năng cần thiết cho trẻ để chuyển tiếp sang lớp nhóm Aquababies và Fun Days.

Học phí: 3.000.000 VND / cấp độ


 

 

Kid Swim (4 tuổi trở lên)

Bao gồm 3 cấp độ, mỗi cấp độ kéo dài 5 tuần, vào chủ nhật hàng tuần

 

Là khóa học được phát triển dựa trên khóa học Swim Wizards với tiến độ dàn trải giúp trẻ có nhiều thời gian hơn để thích nghi với việc học kỹ năngSau khi hoàn thành 3 cấp độ , trẻ sẽ thực hiện được chuỗi hoạt động bơi – nằm nổi – bơi ở mực nước sâu hơn và quãng đường dài hơn (từ 10 đến 15m). Trẻ sẽ biết giữ hơi dưới nước trong lúc mặt úp xuống nước để bơi, và xoay người để chuyển sang trạng thái nằm nổi để thở và nghỉ mệt, và tiếp tục xoay người úp mặt xuống nước để bơi đến bờ hoặc nơi an toàn. Khóa học này cũng chuẩn bị các kỹ năng cần thiết cho trẻ để chuyển tiếp sang lớp nhóm Stroke Classes.

Học phí: 3.000.000 VND / cấp độ