HỒ BƠI

Khu vực hồ bơi được thiết kế dành riêng cho các bé với chiều sâu hồ chỉ 0,6 - 0,8m và hàng rào bao quanh hồ nhằm tăng tính an toàn. Chất lượng nước được kiểm soát hàng ngày để bảo đảm độ pH và chlorine nằm trong mức thích hợp nhất, cùng với hệ thống lọc xả tràn giúp cho nước hồ luôn đạt chuẩn an toàn sức khỏe. Ngoài ra khu vực hồ bơi còn có phòng tắm lại cho các bé.