CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình học của Baby Fish hoàn toàn khác biệt so với những gì bạn đã từng biết. Sự an toàn của trẻ là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với chúng tôi. Do đó, chương trình học của Baby Fish luôn bắt đầu với lớp học cá nhân dạy kỹ năng bơi và phòng chống chết đuối 4 buổi / tuần trong vòng 4 – 6 tuần để giúp trẻ có được sự tự tin và độc lập. Sau khi hoàn tất lớp học cá nhân, trẻ có thể tham gia vào lớp học nhóm để nâng cao các kỹ năng đã được học lên những cấp độ cao hơn, phù hợp theo từng nhóm lứa tuổi.LỚP CÁ NHÂN


Lớp học cá nhân của Baby Fish giúp cho trẻ có được kỹ năng tự xử lý độc lập khi ở dưới nước. Trẻ sẽ có khả năng xoay người để chuyển từ trạng thái úp mặt xuống nước sang tư thế nằm nổi và có thể thực hiện được chuỗi hoạt động bơi - nằm nổi - bơi nếu trẻ đã biết đi.

Xem tiếp


LỚP NHÓM


Sau khi trẻ đã hoàn tất khóa học cá nhân về kỹ năng sống sót dưới nước, trẻ nên được tiếp tục tham gia các lớp học nhóm để duy trì và phát triển các kỹ năng vừa được hình thành. Các lớp học nhóm được chia theo các lứa tuổi và được thiết kế để phù hợp nhất với khả năng tiếp thu và phát triển của trẻ.

Xem tiếp