Làm thế nào để đăng ký cho trẻ?

** Hãy tham khảo thông tin về Baby Fish qua website http://babyfish.vn và http://infantaquatics.com/tuyen.htm, trang facebook http://facebook.com/babyfishswimacademy, và liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại.

** Đến tham quan các lớp học của Baby Fish, nói chuyện với phụ huynh của chúng tôi để hiểu rõ hơn về chương trình.

** Chọn khoảng thời gian còn trống thích hợp dựa trên trang Lịch học, điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký (tải tại đây) và đọc kỹ thông tin về Quy định và những điều cần lưu ý khi cho trẻ học bơi (tải tại đây), và chuyển khoản phần học phí của tuần đầu tiên cho chúng tôi trước ngày học để giữ chỗ. Phần học phí còn lại sẽ được đóng 1 lần trong tuần thứ 2 của chương trình học.