Chương trình học qua mỗi tuần bao gồm những gì?

Chuỗi hoạt động bơi - nằm nổi - bơi thật sự là một chuỗi hoạt động phức tạp đối với trẻ nhỏ. Do đó, chương trình học của Baby Fish sẽ chia nhỏ chuỗi hoạt động này thành từng bài tập rời đơn giản để trẻ có thể tiếp thu dễ dàng, và cuối cùng xâu chuỗi lại thành một bài tập hoàn chỉnh.

Để có thể thật sự bơi được, trẻ phải học cách kiểm soát hơi thở và úp mặt xuống nước trong khi bơi. Hai điều cơ bản nhưng rất quan trọng này sẽ được dạy trong những buổi đầu tiên của khóa học. Trẻ sẽ học được cách lấy hơi và nín thở khi tiếp xúc với nước, và úp mặt nhìn xuống một mục tiêu nhất định ở dưới nước (tay bố/mẹ, tay giáo viên, đồ chơi, v.v...) để cơ thể nằm song song với mặt nước, và đạp chân để tiến đến mục tiêu. Trẻ cũng sẽ được học cách xoay người để chuyển từ trạng thái nằm ngửa sang trạng thái úp mặt xuống nước.

Khi trẻ đã thực hiện được các bài tập trên, trẻ sẽ được học nằm nổi và xoay người để chuyển từ trạng thái úp mặt xuống nước sang tư thế nằm nổi để nghỉ ngơi và thở. Và cuối cùng tất cả các bài tập này sẽ được kết nối với nhau để đạt được chuỗi hoạt động bơi - nằm nổi - bơi. Nhờ đó, trẻ có thể bơi được từ nơi này sang nơi khác với các quãng nghỉ ngơi xen kẽ, giúp trẻ không bị đuối sức khi ở dưới nước.