Vì sao mỗi buổi học chỉ có 10 phút?

Do trẻ còn nhỏ, độ tập trung ngắn và dễ bị lạnh, mỗi buổi học được thiết kế chỉ với 10 phút đối với trẻ dưới 4 tuổi và 20 phút đối với trẻ trên 4 tuổi để trẻ có thể tiếp thu được tốt nhất với độ tập trung cao nhất, đồng thời để bảo đảm trẻ không bị quá mệt và bị lạnh. Tuy các buổi học chỉ có thời gian rất ngắn, nhưng do là lớp cá nhân nên mọi sự tập trung và các bài tập chỉ dành riêng cho trẻ. 10 phút tập bơi mỗi ngày sẽ giúp trẻ ăn ngon và ngủ ngon hơn.