Con tôi có thể bơi được chỉ sau 4 đến 6 tuần không?

Với phương pháp sư phạm có sự điều chỉnh để thích hợp với khả năng tiếp thu và sự phát triển của từng trẻ, trẻ sẽ học được cách giữ hơi dưới nước, kỹ năng xoay người để chuyển từ trạng thái úp mặt xuống nước sang nằm nổi, và với nhiều loại quần áo khác nhau. Nếu trẻ đã biết đi, trẻ có thể thực hiện chuỗi hoạt động bơi – nằm nổi – bơi để có thể bơi đến bờ hoặc nơi an toàn. Phương pháp dạy của Baby Fish giúp thành lập hành vi đúng và phản xạ có điều kiện, và có hiệu quả ngay cả với những trẻ chậm phát triển.