Làm thế nào trẻ có thể học bơi được khi còn quá nhỏ?

Bơi và nằm nổi là các hoạt động có thể dạy cho trẻ nhỏ dựa trên các kỹ năng trẻ đã có sẵn tương ứng với từng giai đoạn phát triển thể chất và tâm lý của trẻ. Các bài tập được lặp đi lặp lại, với sự khuyến khích của giáo viên, giúp cho trẻ hiểu được mong muốn của giáo viên là gì, từ đó trẻ có thể học được các kỹ năng cần thiết để giữ hơi dưới nước, bơi, xoay người và nằm nổi. Chuỗi hoạt động phức tạp này được chia nhỏ ra qua các bài tập để hình thành các phản xạ đúng với điều kiện được đưa ra, và cuối cùng xâu chuỗi lại để trẻ có thể bơi – nằm nổi – bơi như mục đích của khóa học.