Giáo viên của Baby Fish là ai?

Với mong ước giảm thiểu số lượng các tai nạn chết đuối cũng như mang đến một chương trình dạy bơi thật sự hiệu quả cho trẻ nhỏ, cô Hồ Thị Kim Tuyến đã sang Colorado, Mỹ để tham dự khóa huấn luyện dưới sự dẫn dắt của cô Judy Heumann, người sáng lâp ra tổ chức Infant Aquatics. Khóa học hơn 200 giờ bao gồm cả lý thuyết về sự phát triển tâm lý và thể chất của trẻ qua từng giai đoạn, cũng như trực tiếp dạy cho trên 30 trẻ tại trung tâm Swim-Float-Swim. Cô cũng đã hoàn tất khóa học về Sơ cấp cứu và Hồi sức tim phổi do Hội tim mạch Mỹ đào tạo. Cô là người đầu tiên và duy nhất mang đến chương trình dạy bơi thật sự từ tổ chức quốc tế Infant Aquatics cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên tại Việt Nam.