Lớp cá nhân trong tuần

Lớp học cá nhân dạy cho trẻ kỹ năng xử lý độc lập khi ở dưới nước một mình. Trẻ sẽ biết tự xoay người từ tư thế úp mặt xuống nước sang tư thế thả nổi và có thể hoàn thành được chuỗi bơi - thả nổi - bơi nếu trên 1 tuổi.
 

** Tất cả các lớp học cá nhân đều được dạy 1 kèm 1 và nên được thực hiện 4 buổi / tuần để có kết quả tốt nhất.

** Trẻ phải hoàn tất khóa học cá nhân để có thể tham gia lớp học nhóm.

 

 


Infant Survival (6 - 12 tháng tuổi)

 

16 buổi học bắt buộc trong vòng 4 tuần liên tục

Sau khi hoàn thành khóa Infant Survival, trẻ dưới 1 tuổi sẽ biết xoay người để chuyển từ trạng thái úp mặt xuống nước sang tư thế nằm nổi để có thể thở được, giúp trẻ có khả năng bảo vệ bản thân và giảm rủi ro khi vô tình bị ngã xuống nước. Khóa học này cũng chuẩn bị các kỹ năng cần thiết cho trẻ để chuyển tiếp sang lớp nhóm Aquababies.

Học phí: 5.000.000 VND
 

Infant Aquatics (1 - 4 tuổi)


20 buổi học bắt buộc trong vòng 5 tuần liên tục

Sau khi hoàn thành khóa Infant Aquatics, trẻ sẽ thực hiện được chuỗi hoạt động bơi – nằm nổi – bơi. Trẻ sẽ biết giữ hơi dưới nước trong lúc mặt úp xuống nước để bơi, và xoay người để chuyển sang trạng thái nằm nổi để thở và nghỉ mệt, và tiếp tục xoay người úp mặt xuống nước để bơi đến bờ hoặc nơi an toàn. Khóa học này cũng chuẩn bị các kỹ năng cần thiết cho trẻ để chuyển tiếp sang lớp nhóm Aquababies và Fun Days.

Học phí: 7.000.000 VND
 

Swim Wizards (4 tuổi trở lên)

 

10 buổi học bắt buộc trong vòng 2.5 tuần liên tục

Sau khi hoàn thành khóa Swim Wizards, trẻ sẽ thực hiện được chuỗi hoạt động bơi – nằm nổi – bơi ở mực nước sâu hơn và quãng đường dài hơn (từ 10 đến 15m). Trẻ sẽ biết giữ hơi dưới nước trong lúc mặt úp xuống nước để bơi, và xoay người để chuyển sang trạng thái nằm nổi để thở và nghỉ mệt, và tiếp tục xoay người úp mặt xuống nước để bơi đến bờ hoặc nơi an toàn. Khóa học này cũng chuẩn bị các kỹ năng cần thiết cho trẻ để chuyển tiếp sang lớp nhóm Stroke Classes.

Học phí: 7.000.000 VND